0902 909 350 office@zaloz.sk

Založenie živnosti

Čo je v cene balíku komplet:

  • Poradenstvo pri voľbe právnej formy
  • Výber predmetov podnikania
  • Zastúpenie na základe plnej moci
  • Spracovanie zakladateľských dokumentov
  • Správny poplatok za neobmedzený počet voľných živností v cene
  • Správny poplatok za viazané živnosti iba 7,5 €
  • Živnostenský list pre fyzickú osobu
  • Ohlásenie začatia podnikania zdravotnej poisťovni
  • Ohlásenie začatia podnikania správcovi dane – registrácia pre DIČ na daňovom úrade

Aký je postup?

Pošlite nám email na štandardný komunikačný email office@najlepsiuctovnik.sk

Formuláre nie sú verejné, údaje môže zadať len zmluvný klient.