0902 909 350 office@zaloz.sk

Založenie s.r.o.

Čo je v cene balíku komplet:

 • Poradenstvo pri voľbe právnej formy
 • Spracovanie zakladateľských dokumentov
 • Správny poplatok za neobmedzený počet voľných živností v cene
 • Živnostenský list pre s.r.o.
 • Súhlas správcu dane
 • Zápis v Obchodnom registri
 • Súdny poplatok na Obchodnom registri v hodnote 150 eur
 • Podanie na Obchodný register realizuje náš zmluvný advokát sídliaci v rovnakých priestoroch
 • Registrácia pre DIČ na daňovom úrade
 • Registrácia pre UID (medzinárodné IČ DPH) na daňovom úrade

Naše výhody oproti konkurencii:

 • Podania na súd realizujeme zmluvnou advokátskou kanceláriou
 • Podania na daňový úrad realizujeme zmluvnou účtovnou firmou
 • Za projektom Založ.sk je skúsený tím právnikov a účtovníkov
 • Radi Vám poradíme
 • Najdôležitejšia je rýchla reakcia

Využitím našich služieb ušetríte:

 • Dva dni behania po internete a zisťovania, čo môžete a čo musíte urobiť.
 • Získate poradenstvo, akou formou je pre Vás výhodné podnikať vzhľadom na Váš predmet podnikania a očakávaný obrat.
 • Zakladateľskú dokumentácie na e-mail do pár hodín. Sú odborne pripravené advokátom.
 • Osobné stretnutie u nás v kancelárii v Bratislave na Pluhovej 78.
 • Ušetríte 7,5 € za každú voľnú živnosť (u nás sú všetky v cene balíku).
 • Navrhneme Vám živnosti tak, aby ste ich nemuseli v budúcnosti dopĺňať.
 • Vybavíme Vám povinný súhlas správcu dane z daňového úradu.
 • Ak nemáte sídlo, poskytneme Vám najlacnejšiu adresu virtuálneho sídla v Bratislave za 7 €.
 • Ušetríte 150 € na súdnom poplatku pri elektronickom podaní na súd (súdny poplatok hradí klient v polovičnej sume na základe platobných údajov, ktoré dostaneme k e-úhrade zo súdu).
 • Ak by ste firmu zakladali svojpomocne a v dokumentoch urobíte chybu, tak sa registrácia s.r.o. zdrží približne o mesiac.
 • Podnikať budete najneskôr za 10 pracovných dní.

[ninja_form id=18]

Aký je postup?

1. Zašleme Vám krátky formulár s údajmi na založenie s.r.o.
2. Formulár vyplníte, zaberie Vám to 5 minút.
3. Skonzultujme to s Vami osobne alebo emailom.
4. Zašleme Vám spracovanú zakladateľskú dokumentáciu.
5. Podpis zakladateľov overíte u notára alebo na matrike.
6. Doklady nám doručíte osobne alebo poštou.
7. Pošleme Vám zálohovú faktúru vo výške súdnych poplatkov.
8. Vybavíme súhlas daňového úradu (správcu dane).
9. Vybavíme živnostenský list.
10. Náš advokát podá návrh na zápis s.r.o. do Obchodného registra.
11. Uhradíme súdny poplatok za zápis s.r.o.
12. Budeme Vás informovať o zápise s.r.o.
13. Podáme žiadosť o registráciu na daňovom úrade (DIČ).

[products ids="25105, 25104, 25112"] [products ids="25113, 25106, 25136"]