0902 909 350 office@zaloz.sk

Kontakt

Poskytovateľom služby je

biznis one, investičné družstvo
Registračné sídlo: Jókaiho 30, 821 06 Bratislava
Kancelária: Pluhová 78, 831 03 Bratislava (Pri Poluse)

Kontakt:

Ing. Marcel Litvák Feliks
0902 909 350, office@zaloz.sk

IČO: 45326509
DIČ: 2022950127

Biznis one nie je platiteľom DPH, všetky ceny sú konečné.

Biznis one patrí do skupiny najlepsiuctovnik.sk